Tagfelvétel, avatási ceremónia

Balatoni Borrégió Gizella Királyné Női Borrend avatási szertartása

Az avatás ünnepélyes keretek között zajlik, a Nagytanács jóváhagyásával. A Jelölt előtt a kancellár ismerteti a legendát.

A Ceremóniamester felkéri a Kancellárt a Jelölt felvételével kapcsolatos indítékok ismertetésére és az ajánló borlovagok megnevezésére, akik méltatják a Jelölt alkalmasságát. A Jelölt kijelenti, hogy tagja kíván lenni a borrendnek, felveszi az avató szalagot vagy pelerint, és a ceremóniamester próbatételre bocsájtja a jelöltet.

A próbatétel:

A nyilvános avatási ceremónián a Jelöltnek a feladata a borrend zászlósborának a  felismerése két fajta bor közül, valamint egy szőlészeti vagy borászati eszköz felismerése, és annak hasznosításának az ismertetése.

A próbák sikeres elvégzését a Kancellár jelenti a Nagymesternek, majd a Jelölt, a Nagymester és a Nagytanács tagjai, valamint a jelenlévő borrendi társak előtt leteszi az esküt.

Az eskü szövege:

Én …………………… ünnepélyesen fogadom, hogy  elkötelezett hírnöke leszek a Balatoni Borrégió Gizella Királyné Női Borrendnek, céljaival egyetértek, segítem azokat megvalósítani. Fogadom, hogy legfőbb célkitűzésem a Balatoni borrégió borvidékein termett borok jó hírnevének terjesztése, valamint a kulturtáj megőrzése a történelmi borvidéken.

A kulturált borfogyasztás szabályait betartom, hirdetem a mértékletes borfogyasztás egészségre gyakorolt jótékony hatását.

Esküszöm a Balatoni borrégióban termett borokra, hogy a borrend tagjának lenni számomra megtiszteltetés és annak hű tagja leszek.

Isten engem úgy segéljen!” 

 

Az eskütétel után a Nagymester a Balatoni Borrégió Gizella Királyné Női Borrend tagjává avatja a Jelöltet, az avatók átadják az oklevelet, a borrend emblémáját, és egy palack zászlósbort. Ezt követően az új borrendi taggal a rend elöljárói a zászlósborral koccintanak. Ezzel a gesztussal a Jelölt teljes jogú borrendi taggá vált.

Minden tag a borrend Krónikás könyvében aláírásával hitelesíti tagságát.

Zászlósbor

  1. év Olaszrizling

A zászlósbor címkéje:

borcimke_gizella_4

^9AEEA201A6F3ECB83CB5643AB84311A3FA327B8A9EAD1C7A04^pimgpsh_thumbnail_win_distr^CDC0437B51E82759D31904BDC14C59F3F32240FA453361AE06^pimgpsh_thumbnail_win_distr